انجمني زنانه براي روزنامه نگاران زن
  دوشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۴
   
 

حدود پانزده سال پيش در سال هاي پاياني دولت خاتمي، جمعي از روزنامه نگاران زن که با دغدغه هايي نو در عرصه مطبوعات گرد هم آمدند، جمعي که دغدغه اش بررسي مشکلات روزنامه نگاران زن بود و چنين بود که انجمن روزنامه نگاران زن با حضور فعال تعدادي زنان روزنامه نگار برپا شد.

 

   اما پس از شکل گيري دولت اصولگراي احمدي نژاد و رويکرد متفاوت اين دولت نسبت به حوزه زنان (هرچند که رييس اين دولت هرگز آن را نپذيرفت) چراغ انجمن کم نور شد و فروغ گذشته را نداشت، چراکه برخورد و تهديد شامل احوال آن هم شد. اما با اميدي که دولت تدبير و اميد با رويکرد تعاملي و مثبت به حوزه زنان ايجاد کرد انجمن روزنامه نگاران زن فعاليت دوباره اي را شروع کرده است، البته فعاليتي که به قول ژاله فرامرزيان دبير انجمن هرگز متوقف نشده و تحت شرايط تنها محدود تر بود. اين روزها انجمن صنفي روزنامه نگاران زن به عنوان مرجعي براي بررسي خاستگاه و جايگاه روزنامه نگاران زن در ايران نه تنها به اعضاي گذشته خود اتکايي دوچندان دارد بلکه درصدد است تا با دعوت از روزنامه نگاران زن فعال در عرصه مطبوعات حضوري پررنگ تر از گذشته را داشته باشد.
    پس از پلمب دفتر انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران انجمن روزنامه نگاران زن ايران (رزا) امروز تنها انجمن صنفي فعال روزنامه نگاري است، که با تعطيلي موقت انجمن روزنامه نگاران، اين انجمن با عضويت بيش از 400نفر از روزنامه نگاران زن و مرد تلاش هاي بسياري براي حضور فعال روزنامه نگاران و حمايت از حقوق آنها داشته که بخشي از آن با موفقيت و بخشي ديگر بدون دسترسي به نتيجه به صورت مسکوت باقي مانده است.
    اين انجمن با تلاش زنان روزنامه نگار در راستاي توسعه مشارکت هاي اجتماعي زنان و ارتقاي سطح روزنامه نگاري زنان در دهه 70 بعد از اجلاس پکن تاسيس شد.
    اين اجلاس که نخستين فرصت بين المللي براي مشارکت زنان جهان براي مشارکت در راستاي تبيين اهداف هزاره و تعيين سال مشخصي براي زنان در سطح جهان بود نويد بسياري را براي ارتقاي سطح مشارکت زنان ايراني در عرصه اجتماع با خود به همراه آورد.
    جميله کديور، ژاله فرامرزيان، حميرا حسيني يگانه و اشرف گرامي زادگان زناني بودند که با درک شرايط جديد و پيام انقلاب اسلامي براي رشد و تحول مقام زن در جامعه نخستين پايه هاي اين انجمن را در سال 1377 را بنياد نهادند.
    اين تشکل که در نوع خود بي سابقه بود جمعي از صاحبنظران عرصه روزنامه نگاري را با کوله باري از تجارب به همکاري دعوت کرد و توانست نقش موثري را در توسعه روزنامه نگاري و زنان روزنامه نگار ايفا کند.
    انجمن روزنامه نگاران زن (رزا) با انتشار نشريه داخلي صداي زن به سردبيري فروغ ميرطهماسبي همچنين بستر تازه اي را علاوه بر روزنامه هاي ديگر با تاکيد بر نقش اجتماعي روزنامه نگاران انتشار داد که در کنار سايت انجمن فرصتي براي تعامل سازنده در عرصه طبع و مجازي فراهم آورد.
    اين انجمن که با تشکيل مجمع عمومي سه دوره هيات مديره را تجربه کرده در بخشي از سال هاي فعاليت به دليل برخي موانع نتوانست آنطور که بايد در عرصه تعاملات روزنامه نگاري فعاليت داشته باشد سال هاي 80 تا 88 فرصت هايي بود که انجمن بيشتر در راستاي فعاليت هاي صنفي قدم برداشت تا با تکيه بر تقويت بنيه صنفي روزنامه نگاران زن زمينه بروز استعدادهاي جديد را فراهم کند.
    اين انجمن هم اکنون با هيات مديره پنج نفره ژاله فرامرزيان، اشرف گرامي زادگان، شهيندخت مولاوردي، زهرا نژادبهرام و فروغ ميرطهماسب در بستري از تعامل سازنده ضمن موضع گيري هاي صريح و مشارکت در شوراي هماهنگي اصلاح طلبان فعاليت هاي خود را در دور تازه آغاز کرده است.
    انجمن رزا تصوير مخاطرات و دشواري هاي روزنامه نگاري زنان در عرصه اجتماع است اما با تلاش اعضا توانسته حدود دو دهه فعاليت را از خود به يادگار بگذارد اميد است در آينده نزديک با مشارکت بيشتر روزنامه نگاران زن فرصت هاي تازه براي تعامل اجتماعي و حمايت از حقوق روزنامه نگاران فراهم آيد.
    اين انجمن هم اکنون در غياب انجمن صنفي به بسياري از نيازهاي روزنامه نگاران اعم از زن و مرد توجه دارد و اميد است با بازگشايي انجمن صنفي اين ارتباط تنگاتنگ و موثر باشد. ذکر اين نکته قابل توجه است که (رزا) با توجه به کسب مجوز فعاليت از کميسيون ماده 10 احزاب توانسته است در کسوت يک تشکل سياسي نيز خدمات مناسبي را در اختيار جامعه قرار دهد.
    مشارکت در انتخابات و معرفي نمايندگان براي کانديداشدن در مجلس و شوراي شهر به همراه اعلام مواضع درخصوص انديشه هاي توسعه طلبانه در راستاي اهداف نظام جمهوري اسلامي بستري از تعامل را براي زنان روزنامه نگار فراهم کرده که شايد بتوان آن را کم نظير دانست.
    يادآور مي شود دو نفر از اعضاي شوراي مرکزي کنوني (رزا) سه مجله را به صورت دوره اي منتشر مي کنند که عبارتند از دوفصلنامه تشکل، ماهنامه حقوق زن و نشريه تازه متولد شده اقتصاد زنان که اولي به صاحب امتيازي و مديرمسوولي زهرا نژادبهرام و دو تاي ديگر به مديرمسوولي و صاحب امتيازي اشرف گرامي زادگان است.

منبع: روزنامه شرق[ آرشيو ]

صفحه اصلي | آرشيو | جستجو | تماس با ما | RSS
كليه حقوق اين سايت متعلق است به انجمن روزنامه نگاران زن ايران